EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Nyheter

EuroMining i nytt avtal med LKAB

EuroMining i Gällivare förlänger sitt samarbete med LKAB och har skrivit ett nytt avtal som väntas generera 50 heltidstjänster lokalt fram till minst år 2023.

– Det känns fantastiskt bra och är en viktig affär för oss. Det innebär inte bara långsiktig trygghet, utan ger också ytterligare förutsättningar för utvecklingsarbete inom viktiga områden, säger Lars Almgrund, projektledare och delägare i Euromining
AB i Gällivare.

Det nya avtalet som börjar gälla i april 2019 omfattar sju miljoner ton gråbergstransporter per år, vilket skulle motsvara en cirka 500 meter hög fotbollsplan med gråberg årligen, om man lastade allt på höjden. Uppdraget kommer sysselsätta ca 50 personer på heltid till minst år 2023, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Under cirka 15 år har EuroMining varit involverade i gråbergshanteringen i LKAB Malmberget och de slöt senast 2017 ett större avtal med bolaget gällande bl.a. hantering av tillsatsmedel och rågods.

– Det känns alltid fint när vi får förtroende att leverera våra tjänster. Men när det som i detta fall handlar om att få förnyat förtroende att fortsätta med ett uppdrag, då känns det faktiskt ännu bättre, det blir ett slags kvitto på att vårt samarbete med LKAB verkligen fungerar, säger Lars Almgrund.

Leveranssäkerhet och hållbarhet
Att EuroMining redan har runt 250 man på plats i gruvans olika delar, ser de som en fördel och möjlighet till goda synergieffekter och snabba omställningar som gynnar produktionen. Nyckeln till EuroMining och LKABs framgångsrika samarbete tror Almgrund handlar om leveranssäkerhet och hållbarhet.

– Sedan vi började med gråbergstransporterna har det varit en hederssak att leverera produktion med minsta möjliga stopp. Vi arbetar hårt för att hålla processen i ständig rörelse och för att den del som vi ansvarar för, ska vara en välfungerande kugge i det stora produktionshjulet, säger han.

Hög standard ger ständig utveckling
LKAB ställer höga krav inom många områden och har ett gediget regelverk att förhålla sig till. Det är något som EuroMining välkomnar och ser väldigt positivt på.

– Det är bra att det är hög standard, för på så sätt sporrar vi i branschen varandra till ständig utveckling och förbättring. Produktionen och goda affärer är givetvis grunden. Automation och digitalisering är prioriterat i vårt bolag och vi har under många år arbetat hårt med det som brukar kallas ”mjuka värden”, bl.a. säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Det är viktigt för oss att värna om både människor, maskiner och moder jord. Att vi slutit ytterligare avtal säkrar inte bara arbetstillfällen lokalt, utan ger goda möjligheter för fortsatta satsningar. Så framtiden ser väldigt ljus ut, berättar Pernilla Storm som är EuroMinings verksamhetschef i Vitåfors.

Fakta företaget: EuroMining säljer och utför transport och entreprenadtjänster till framför allt kunder inom gruvindustrin och samarbetar med landets ledande gruv- och entreprenadföretag. Just nu har de verksamhet i Gällivare, Kiruna och Zinkgruvan. De har ett hundratal anställda och sysselsätter betydligt fler genom deras samverkanspartners. Med hjälp av ny teknik, innovationer och nya arbetssätt satsar de på att ständigt utveckla sin verksamhet. Företaget är en del av MineDrill koncernen som har ägarskapet förankrat i Gällivare.

Foto: Daniel Olausson, Media Tales