EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Historik

EuroMining i korthet

Två bolag, med många års erfarenhet, har fusionerats, certifierats och breddat sin verksamhet genom åren. Anpassning av maskinpark, personalresurser, samarbetspartners, dokumentation m.m. sker löpande, hand i hand, med vad marknaden efterfrågar.

1986 Transportbolaget Gällivare AB bildas av 13 lokala entreprenörer och dess åkerier för att bedriva verksamhet inom främst bergtransporter, gruvsektor och bygg-/markanläggning.
1999 EuroMining AB bildas för att bedriva verksamhet inom tunnel- och berghantering, lastning och transport.
2006 Transportbolaget Gällivare AB köper EuroMining AB.
2011 Arbete med ISO certifiering inom kvalitet och miljö påbörjas.
2011 EuroMining AB investerar i egna krossanläggningar för uppdrag åt LKAB, Boliden m.fl.
2012 Transportbolaget Gällivare AB och EuroMining AB bildar ett gemensamt bolag genom fusionering. I samband med detta avyttras maskiner från EuroMining AB till leverantörerna i Transportbolaget Gällivare AB med undantag av viss strategisk maskinpark och anläggning.
2012 Arbetet med certifiering enligt ISO 9001 och 14001 fortsätter genom att inkluderas i det gemensamma bolaget EuroMining AB.
2012 Om och tillbyggnad av kontor i Gällivare påbörjas och inflyttning i de nya moderna lokalerna sker under våren 2013.
2013 Bostadsbristen i centrala Gällivare gör att EuroMining AB engagerar sig i samhällsomvandlingen genom att förvärva mark för bostadsbyggande på Andra sidan. BryggeriBacken AB etableras för detta ändamål.
2014 EuroMining AB bildar ett gemensamägt handelsbolag med Veidekke Entreprenad AB för att bedriva projekt i LKABs gruva i Vitåfors.
2014 28 April 2014 tilldelades EuroMining ISO-certifikat inom Kvalitet och Miljö.
2014 Däckfirman, First Stop i Gällivare, blir en del av koncernen och har som mål att förse Gällivare med omnejd med allt inom entreprenad och fordon.
2015 EuroMining tecknar ett flertal stora kontrakt med LKAB, vilket möjliggör för bolagets fortsatta utveckling.
2016 Betongtransporter i Vitåfors.
2016 Bränsletransporter LKAB.
2017 Stort avtal tecknas med LKAB på Tillsatsmedel och Rågodshantering.
2018 Projektuppstart Lastning och transport Zinkgruvan, Lundin Mining.
2019 Bryggeribacken säljs till LKAB för bostadsbyggnation.
2019 Däckfirman, First Stop Gällivare, säljs till KM Däck.
2020 Projekt Zinkgruvan avslutas.