EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Krossningsverksamhet i Nalo, Vitåfors.

Kross_1 EuroMining har fått i uppdrag av LKAB att genomföra ett projekt som består av krossning, siktning gråberg till ballast och fyllnadsmaterial,  i Nalo, Vitåfors.

EuroMining:s avsikter är att erbjuda våra kunder helhetslösningar som omfattar loss hållning, krossning och transport De faktorer som genomsyrar projektet är fokuserat på kvalitet, miljö och säkerhet liksom uppföljning, utvärdering och återkoppling.