EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Om EuroMining

 

Byggnad EuroMining

Tillsammans kan vi flytta berg!


Vi har vare sig råd eller lust att bara vara lika bra som alla andra. Vi vill helt enkelt vara bättre och göra skillnad.För oss är erfarenhet och hög kompetens lika viktigt som äkta engagemang och ett gott hjärta. Kombinationen av yrkesskicklighet och omsorg om människor, maskiner och moder jord bidrar till att vår verksamhet ständigt utvecklas.

Affärsidé
EuroMining ska sälja, förmedla och utföra transport- och entreprenadtjänster till framför allt kunder inom gruvindustrin för att skapa värde för samverkanspartners, personal, medarbetare och ägare.

Vision
Genom affärsmässighet, handlingskraft och personligt engagemang ska vi vara våra kunders, samverkanspartners och medarbetares förstahandsval.

Värdegrund
Våra värderingar beskriver vad vi är och vad vi vill vara

Ansvar – Vi tar personligt ansvar
Ambition – Vi är bäst på det vi gör
Engagemang – Vi bryr oss om våra kunder, samverkanspartners och medarbetare
Kompetens – Vi ligger alltid steget före och är innovativa
Kundfokus – Vi uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar

 

EuroMining AB ingår i MineDrill-koncernen.