EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Bergtransport Zinkgruvan

Project Info

Client Zinkgruvan Mining
Skills Bergtransport Zinkgruvan

Project Description

Detta uppdrag avser lastning, transport av malm och gråberg samt vattning i Zinkgruvan. Prognostiserad volym är 2,5 Mton per år. Viktiga parametrar i uppdraget är hög leveranssäkerhet och flexibilitet samt fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Detta innebär bland annat att vi kör med miljöklassade EURO 6 maskiner och digital rapportering. Projektet slutfördes 2020
Påbörjat: 2017
Status: Slutfört
Kontakt Lars Almgrund