EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Botniabanan, Strannebergstunneln

Project Info

Client Lemminkäinen
Skills Bottniabanan, Strannebergstunneln

Project Description

En 1435 m lång enkelspårstunnel norr om Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Vårt uppdrag är lastning, transport samt vägunderhåll.
Uppdraget slutfördes 2003.
Påbörjat: 2000
Status: Slutfört