EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Gråbergstransporter CU3

Project Info

Client LKAB
Skills Gråbergstransporter CU3

Project Description

EuroMining har på nytt fått uppdraget att transportera gråberg, dygnet runt, från Silo till anvisad plats inom industriområdet i Malmberget. Ett åtagande som vi även utfört under åren 1987 – 2004. Denna gång omfattas avtalet av en beräknad volym av 6,5 – 7,5 Mton per år. Transportflottan skall ständigt anpassas så att produktionen i Sovringsverket inte störs. 2015 förlängdes avtalet, med 4 år + option om 1+1 år. 2018 förlängdes avtalet med ytterligare 4 år samt option om två år. Här har tydliga mål sats upp för att, i samarbete beställaren, uppnå effektiviseringar och gemensamma förbättringar. Nyinvestering sker av lastbilar med miljöklass Euro 6, vilket bidrar till en reducerad miljöpåverkan.
Påbörjat: 2011
Status: Pågår
Kontakt: Lars Almgrund