EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Infracity Kiruna

Project Info

Client Veidekke
Skills Infracity Kiruna

Project Description

Veidekke bygger verkstäder under jord på 1350 metersnivån i LKAB:s underjordsgruva i Kiruna. Vi står för utlastning och transporter av berg och betong.
Projektet startade i maj 2012 och färdigställdes sommaren 2013.
Påbörjat: 2012
Status: Slutfört