EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Krossning Nalo, Vitåfors

Project Info

Client LKAB Berg & Betong
Skills Krossning Nalo, Vitåfors

Project Description

EuroMining har fått uppdraget att krossa gråberg i Vitåfors, Malmberget. Gråberg krossas till olika ballast och fyllnadsmaterial.
Vi har ett gemensamt mål med vår beställare – att leverera högsta kvalitet i vårt arbete och på våra framtagna produkter. Förebyggande arbete med att förhindra damning är en prioriterad del av uppdraget.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört
Kontakt: Andreas Gustafsson