EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Krossning Selsvik, Rosvik

Projekt

Kund NCC Roads
Projekt Krossning Selsvik, Rosvik

Beskrivning

EuroMining utför diverse krossuppdrag åt NCC Roads. Losshållet berg i uppdragsgivarens täkter krossas till ballast, för diverse vägarbeten och servicearbeten.
Krossningsuppdraget i Selsvik har avslutats under 2015, och så även i Rosvik.
Påbörjat: 2014
Status: Slutfört
Kontakt: Erik Gyllecrantz