EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Lastning och bergtransport Förbifart Stockholm

Projekt

Kund Implenia Sverige AB
Webbplats www.implenia.se

Beskrivning

Detta uppdrag avser lastning och transport av berg samt vattning i bergtunnel på siterna Johannelund, Lunda samt Skattegårdsvägen. Viktiga parametrar i uppdraget är hög leveranssäkerhet och flexibilitet samt fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Detta ställer höga krav på oss i form av en fordonsflotta av högsta klass, digital rapportering samt hög kompetens hos vår personal.

Påbörjat: 2019
Status: Pågår
Kontakt: Tommy Gustafsson