EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Ny huvudnivå M1250

Projekt

Kund LKAB
Projekt Ny huvudnivå M1250

Beskrivning

Tillsammans med NCC Construction och LKAB Berg och Betong lastar och transporterar vi malm till krossar eller upp i dagen. Vi lastar ut ca 12 000 meter/år
Projektet färdigställdes under 2013.
Påbörjat: 2006
Status: Slutfört