EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Raslastning & bergstransport

Project Info

Client LKAB
Skills Raslastning & bergstransport

Project Description

Detta uppdrag avser lastning, transport och skuthantering på västra fältet i Vitåfors, Malmberget. Prognostiserade volymer är 3-4 Mton per år. Tydliggjorda parametrar för uppdraget är flexibilitet, förbättrings- och effektiviseringsarbete, utbildningar och ett gott samarbete, parterna emellan. Nyinvestering sker av lastbilar med miljöklass Euro 6, vilket bidrar till en reducerad miljöpåverkan. Kontraktstid 4 år, med möjlighet om upp till 2 års optioner.
Påbörjat: 2016
Status: Pågår
Kontakt Pernilla Storm