EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Sådd & Gestaltning UNIO

Projekt

Kund LKAB
Projekt Sådd & Gestaltning UNIO

Beskrivning

I enlighet med LKABs fokus på miljöförbättrande åtgärder skall dammbekämpande arbete ske på UNIO-området i Kiruna. I vårt uppdrag ingår avjämnande av ytor, släntning av tippkanter, inklädning med morän och sådd.
Återställningarna slutfördes i mitten av augusti 2014.
Påbörjat: 2014
Status: Slutfört
Kontakt Erik Gyllecrantz