EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Spärrvall S1

Projekt

Kund Boliden
Projekt Spärrvall S1

Beskrivning

På uppdrag av Boliden Aitik, Sveriges största koppardagbrott, utför vi höjning av spärrvall S1. Lastning, transport och utläggning skall ske innan förfallsperioden.
Uppdraget slutfördes 2013.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört

Kontakt Erik Gyllecrantz