EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Tillredning

Projekt

Kund LKAB
Projekt Tillredning

Beskrivning

Berg från LKABs eget Tillredningsteam lastas och transporteras till olika tippställen ovan som under jord. Rensning, spolning/tvättning och vägunderhåll ingår också i vårt uppdrag. 2014 uppnådde LKABs tillredning det bästa resultatet på 11 år. EuroMining har bidragit till detta genom sin flexibilitet och förmåga att ständigt anpassa maskinparken efter rådande behov. Uppdraget beräknas pågå till 2019.
Påbörjat: 2011
Status: Pågår
Kontakt: Pernilla Storm