EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Tingvallskulle

Projekt

Kund LKAB Berg & Betong
Projekt Tingvallskulle

Beskrivning

Modernare metoder möjliggör återvinning av malm ur gamla gråbergsdeponier. Ett av EuroMinings större uppdrag är att tillsammans med LKAB Berg & Betong bedriva malmåtervinning. Vår uppgift är att inventera, skapa infrastruktur, lasta, transportera och därefter utföra krossning och magnetsepning av malmresterna för vidare transport till anrikning- och sovringsverk.
Uppdraget slutfördes i december 2012.
Påbörjat: 2007
Status: Slutfört