EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Transport av rågods och tillsatsmedel

Projekt

Kund LKAB
Projekt Lastning, ovan jord

Beskrivning

Detta uppdrag avser transporter och upplagshantering av rågods, tillsatsmedel, pellets, gråberg och specialprodukter inom LKABs industriområde i Malmberget. Servicearbeten ingår också i uppdraget. Prognostiserade volymer är 264 000 ton tillsatsmedel samt 5,6 Mton rågods per år. Fokus i projektet är att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar parallellt med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Kontraktstid 4 år med möjlighet om upp till 2 års optioner.
Påbörjat: 2017
Status: Pågår
Kontakt Lars Almgrund