EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Transport av rågods och tillsatsmedel

Project Info

Client LKAB
Skills Lastning, ovan jord

Project Description

Detta uppdrag avser transporter och upplagshantering av rågods, tillsatsmedel, pellets, gråberg och specialprodukter inom LKABs industriområde i Malmberget. Servicearbeten ingår också i uppdraget. Prognostiserade volymer är 264 000 ton tillsatsmedel samt 5,6 Mton rågods per år. Fokus i projektet är att aktivt arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar parallellt med fokus på säkerhet och arbetsmiljö. Kontraktstid 4 år med möjlighet om upp till 2 års optioner.
Påbörjat: 2017
Status: Pågår
Kontakt Lars Almgrund