EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering
Kategori

Slutfört

 

Ny huvudnivå M1250

Tillsammans med NCC Construction och LKAB Berg och Betong lastar och transporterar vi malm till krossar eller upp i dagen. Vi lastar...
Läs mer
 

Björnböle Namntall

Namntalltunneln, 6001 meter lång och Björnböletunneln, 5160 m lång byggs till enkelspårstunnlar med en mindre parallell tunnel för räddningsfordon. Vårt uppdrag är...
Läs mer
 

Varvsberget

Varvsbergstunneln byggs genom varvsberget som ligger mitt i Örnsköldsvik, under hoppbacken, och skall bli 2065m lång. En enkelspårstunnel med servicetunnel. Vårt uppdrag...
Läs mer
 

Botniabanan, Strannebergstunneln

En 1435 m lång enkelspårstunnel norr om Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Vårt uppdrag är lastning, transport samt vägunderhåll. Uppdraget slutfördes 2003. Påbörjat: 2000...
Läs mer
 

Björkdalsgruvan

Björkdalsgruvan ligger i Skellefteå kommun och är Europas största guldgruva. Vårt uppdrag är att mata krossar med malm samt mottagning av gråberg...
Läs mer
 

Garpenberg

Garpenbergsgruvan ligger i Hedemora kommun och är Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Vårt uppdrag är att lasta och transportera...
Läs mer