EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering
Tagg

Tunnel

 

Lastning och bergtransport Förbifart Stockholm

Detta uppdrag avser lastning och transport av berg samt vattning i bergtunnel på siterna Johannelund, Lunda samt Skattegårdsvägen. Viktiga parametrar i uppdraget...
Läs mer
 

Norra länken, Stockholm

Norra länken byggs för att underlätta och leda bort trafik från stan till bl.a. Värtahamnen. Lastning av berg på mellanpåslag Roslagstull, är...
Läs mer
 

Ådalsbanan, Murberget

Murbergstunneln, en 1635 m lång enkelspårstunnel med servicetunnel, byggs norr om Härnösand. EuroMining utför lastning, transport, mottagning på tipp samt vägunderhåll. Uppdraget...
Läs mer
 

Björnböle Namntall

Namntalltunneln, 6001 meter lång och Björnböletunneln, 5160 m lång byggs till enkelspårstunnlar med en mindre parallell tunnel för räddningsfordon. Vårt uppdrag är...
Läs mer
 

Varvsberget

Varvsbergstunneln byggs genom varvsberget som ligger mitt i Örnsköldsvik, under hoppbacken, och skall bli 2065m lång. En enkelspårstunnel med servicetunnel. Vårt uppdrag...
Läs mer
 

Botniabanan, Strannebergstunneln

En 1435 m lång enkelspårstunnel norr om Arnäsvall, Örnsköldsviks kommun. Vårt uppdrag är lastning, transport samt vägunderhåll. Uppdraget slutfördes 2003. Påbörjat: 2000...
Läs mer