EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Efterbehandling Vitåfors

Projekt

Kund LKAB
Projekt Efterbehandling Vitåfors

Beskrivning

Dammbekämpande arbete skall utföras i Vitåfors under barmarksäsongen 2014. I uppdraget ingår avjämnande av ytor, släntning av tippkanter, inklädning med morän och sådd. De berörda områderna är gamla dammområdet, området ovanför gamla personalparkeringen samt ytor mot samhället.
Påbörjat: 2014
Status: Slutfört

Kontakt Erik Gyllecrantz