EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Materialtransporter

Project Info

Client LKAB
Skills Materialtransporter

Project Description

Uppdraget omfattar transport av förrådsmaterial inom LKABs industriområde i Malmberget, samt till och från leverantörer på orten. Transporterna sker mestadels enligt fasta turer och med 1 st. lastbil ovan jord och 2 st. under jord. I uppdraget ingår även hantering av AD-blue.
Vi har fått fortsatt förtroende att utföra dessa transporter och tecknat ett nytt avtal som gäller från 2016 och beräknas pågå minst till 2019.
Påbörjat: 2012
Status: Pågår
Kontakt: Lars Almgrund