EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Ådalsbanan, Murberget

Project Info

Client ODEN
Skills Ådalsbanan, Murberget

Project Description

Murbergstunneln, en 1635 m lång enkelspårstunnel med servicetunnel, byggs norr om Härnösand. EuroMining utför lastning, transport, mottagning på tipp samt vägunderhåll.
Uppdraget slutfördes 2009.
Påbörjat: 2007
Status: Slutfört