EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Ådalsbanan, Murberget

Projekt

Kund ODEN
Projekt Ådalsbanan, Murberget

Beskrivning

Murbergstunneln, en 1635 m lång enkelspårstunnel med servicetunnel, byggs norr om Härnösand. EuroMining utför lastning, transport, mottagning på tipp samt vägunderhåll.
Uppdraget slutfördes 2009.
Påbörjat: 2007
Status: Slutfört