EuroMining - Vi vill vara bäst på berghantering

Transport material

Projekt

Kund NCC Roads
Projekt Transport material

Beskrivning

Transport av ballast från LKAB Berg & Betong i Kiruna till NCCs asfaltverk.
Beräknad volym 50-70 000 ton under avtalsperioden juni – september.
Efter ett gott samarbete, parterna emellan, har nytt kontrakt upprättats för säsongerna 2014 och 2015.
Påbörjat: 2013
Status: Slutfört
Kontakt Erik Gyllecrantz